50 jaar Transgenders Amsterdam

1970 - 2020:  50 jaar Transgenders Amsterdam 
Transgenders Amsterdam (voorheen T&T Amsterdam) heeft haar eerste ontmoetingsavond gehouden op 4 februari 1970 en is daarmee de eerste en oudste transgender 'organisatie’ in Nederland.

Samen met de Vereniging Genderdiversiteit vierden we op 25 september 2021 vijftig jaar transgender-bijeenkomsten in Amsterdam en in Nederland met een symposium over transgenders (waaronder we ook Crossdressers en non-binaire personen verstaan) in het CREA-theater in Amsterdam.

Dat is zeker een succes geweest, de mensen die het bezocht hebben, waren over het algemeen enthousiast. Er waren meer dan zestig mensen in de zaal en ook nog vijftig kijkers naar de livestream op YouTube.

Natuurlijk wordt aan dit evenement uitgebreid aandacht besteed in de herfsteditie van het verenigingsblad Transformatie, maar er is ook een leuk artikel over verschenen in Het Continuüm .

De livestream is op YouTube bewaard gebleven, dus het is nog allemaal terug te zien. De video is in hoofdstukken gesplitst, zodat je rechtstreeks naar het onderwerp kunt springen dat je interesseert.

    0:00:00 Evelien Snel: Opening
    0:05:26 Henny Riesenbeck: geschiedenis van Transgenders Amsterdam
    0:22:01 Uitreiking van de Thea Wickel-bokaal
    0:27:25 Sunni Kharagjitsingh: de transgender en de omgeving
    1:08:51 Joep Roeffen: verschil vroeger/nu + trends + kansen
    1:54:44 Pauze
    2:23:55 Eliza Steinbock: shimmering images
    2:46:17 Kam Wai Kui: filmfestival + kansen voor ontwikkeling
    3:13:48 Rutger Groot-Wassink: Wethouder Diversiteit
    3:17:11 Frank Sanders, Hilmar Leujens en Tamar Floor: liedjes en interview
    3:53:14 Bloemen voor de sprekers en artisten

Er is ook een mooi stuk over dit evenement te vinden bij Het Continuüm.

Door de Covid-19 maatregelen konden we dit helaas niet in het jubileumjaar 2020 zelf vieren en waren wij genoodzaakt de viering te verschuiven.
 


Eindelijk kunnen we u wat meer vertellen...........
 
Beste vrienden en vriendinnen,
 
Op zaterdag 25 september 2021 vieren we vijftig jaar transgender-bijeenkomsten in Amsterdam en in Nederland met een symposium over transgenders (waaronder we ook Crossdressers en non-binaire personen verstaan)  in het CREA-theater in Amsterdam. Sprekers zijn Sunni Kharagjitsingh, Joep Roeffen, Henny Riesenbeck, Eliza Steinbock en Kam Wai Kui, de wethouder van de gemeente Amsterdam en er is een speelse bijdrage van de Frank SandersAcademie.
 
Ook jij wordt bij deze van harte uitgenodigd voor het bijwonen van het symposium. Je kunt je vooraf aanmelden door ons een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je krijgt dan per e-mail een bevestiging toegezonden met het verzoek om een bijdrage van € 10,-per persoon over te maken. Na betaling van deze bijdrage is de aanmelding definitief en ontvang je jouw toegangsbewijs en consumptiebonnen voor het symposium en de netwerkborrel.
 
In de bijlagen kun je meer lezen over de achtergronden en het programma van het symposium.
 
Met vriendelijke groet,
Transgenders Amsterdam
Vereniging Genderdiversiteit
 
Achtergrondinformatie:
Eind jaren zestig ging Dr. Anton Verschoor zich het lot aantrekken van hen die zich niet geheel of helemaal niet thuis voelden in het lichaam van hun geboortegeslacht; de mensen die we nu transgender noemen. Op woensdag 4 februari 1970 werd via de NVSH een eerste bijeenkomst voor deze mensen bij Dr. Verschoor thuis georganiseerd. Tot die groep behoorde ook de vorig jaar helaas overleden Thea Wickel, die de groep vele jaren heeft geleid. Vanaf 1974, toen de groep al veel te groot was geworden om bij Dr. Verschoor thuis bij elkaar te komen, konden er op de eerste woensdag van de maand open bijeenkomsten bij de NVSH op de Blauwburgwal worden gehouden. Later is daar de “Vereniging Genderdiversiteit” uit voortgekomen. Nog steeds komen transgenders uit Amsterdam en wijde omgeving de eerste woensdag van de maand in Amsterdam bijeen.
Afgelopen jaar was het 50-jarig jubileum maar we konden er vanwege Covis-19 niet de nodige aandacht aan besteden.
Transgenders Amsterdam en Vereniging Genderdiversiteit willen dit jubileum natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Hoewel de emancipatie van transgenders al sterk verbeterd is, ier er nog veel werk te verrichten. Daarom hebben wij besloten ter gelegenheid van dit jubileum de situatie van transgenders breder onder de aandacht te brengen door de organisatie van een symposium met deskundige sprekers.
Het accent zal daarbij vooral gericht zijn op mensen die geen (volledige)transitie in het medische circuit zoeken, zoals bijvoorbeeld crossdressers en non-binaire personen. Dat zijn degenen die niet van geslacht willen veranderen maar wel sterke vrouwelijke of mannelijke gevoelens hebben die niet bij hun geboortegeslacht passen. Het totale programma vindt u onderaan dit bericht.
 
Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 25 september 2021 in het CREA-theater
Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam.
  • De ontvangst is vanaf 13:15 uur.
  • Omdat we stipt om 13:45 uur met het programma beginnen, stellen wij het zeer op prijs wanneer je ruim voor die tijd aanwezig bent.
  • Na het symposium is er een informele bijeenkomst met een hapje en een drankje en is er ruime gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan of bij te praten.
  • Bij voldoende belangstelling is er ook nog gelegenheid om na het symposium en de netwerkborrel samen uit eten te gaan. De kosten daarvoor zijn voor eigen rekening en worden geschat op € 25,00 à € 30,00 per persoon. Wil je ook gezellig mee uit eten, meld ons dat dan tijdig zodat wij daar bij het organiseren rekening mee kunen houden.
Programma symposium “50 jaar Transgenderbijeenkomsten Amsterdam” 
 
Tijd Wie/Wat Onderwerp
13:15-13:45uur Inloop  
13:45-13:55 Opening door de dagvoorzitter
Evelien
Welkom
13:55-14:15 Henny Riesenbeck De historie van het ontstaan en ontwikkeling van transgender-bijeenkomsten in NL en Transgender Amsterdam
14.15-14.45 Sunni Kharagjitsingh
Gezondheidszorgpsycholoog / Psychotherapeut.
Werkt al ruim 20 jaar in de GGZ. Heeft in Leiden psychologie gestudeerd en volgde daarna de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog. Zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog en psychotherapeut in Rotterdam.
Hoe ga je als partner, kinderen of werkomgeving om met een Transgender/Crossdresser als partner, vader of werknemer. Wat doet zo’n mededeling met je relatie. Nu en vroeger. Wat loop je tegen aan, wat zijn de grootste struikelblokken. Hoe gaat de oudere generatie hiermee om.
14.45-15:00 Gelegenheid om vragen te stellen Mogelijkheid tot het stellen van vragen vanuit de zaal n.a.v. de toespraak van Sunni
15:00-15:30 Joep Roeffen
Werkt als klinisch psycholoog en programmacoördinator binnen Genderteam Zuid-Nederland van de Mutsaersstichting te Venlo en samenwerkingspartner Psychologenpraktijk OOG te Eindhoven.
Hoe gaat de jongere generatie om met het Transgender/Crossdresser zijn? Hoe zien zij de toekomst? Waar lopen zij tegenaan? Zijn er overeenkomsten met de oudere generatie of is de acceptatie vele malen groter dan vroeger? Waar liggen de kansen in de jongere generatie wat integratie en acceptatie betreft?
15:30-15:45 Gelegenheid om vragen te stellen Mogelijkheid tot het stellen van vragen vanuit de zaal n.a.v. de toespraak van Joep
15:45-16:00 Pauze Koffie of Thee
16:00-16:30 Eliza Steinbock en Kam Wai Kui
Eliza Steinbock is assistent-hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en heeft o.a. het boek “Shimmering Images” geschreven. Kam Wai Kui is oprichter en voorzitter van de stichting T-Image en was eerder festivaldirecteur van Transgender Filmfestivals
Bespreking van het boek “Shimmering Images” in begrijpelijke (leken-)taal i.c.m. de politieke uitgangspunten van de programmering van filmfestivals. In deze presentatie worden niet alleen transseksuele transformaties besproken maar ook ervaringen van Crossdressers en non-binaire personen met de presentatie in media.
16:30-16:45 Gelegenheid om vragen te stellen Mogelijkheid tot het stellen van vragen vanuit de zaal n.a.v. de toespraak van Eliza en Kam Wai Kui
16:45-17:00 Wethouder Genderdiversiteit gemeente Amsterdam  
17:00-17:30 Frank Sanders Cabaret Frank Sanders en academieleden bieden een speelse benadering op transgenders en crossdressers om ons meer ontspannen naar genderverschillen te laten kijken.
17:30-17:35 Samenvatting middag en afsluiting  
aansluitend
tot ca. 19:00u
Netwerkborrel Hapjes en drankjes
’s avonds Mogelijkheid om gezamenlijk te gaan eten Voor wie dat leuk vindt
 
 Update 26 april 2021:

Eindelijk, we hebben een datum en een locatie voor de viering van 50 jaar Transgenders Amsterdam
Op zaterdag 25 september 2021 gaan we een aantrekkelijk symposium houden in het CREA Theater, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam

In de tweede helft van mei worden de uitnodigingen verstuurd met daarbij de verdere informatie en het programma voor die middag. Maar zet vast 25 september in uw agenda indien u van plan bent om te komen. We hopen op een goede opkomst.

Zie hiervoor ook de link op de site van de vereniging genderdiversiteit
Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we we een crowdfunding opgestart, lees daar meer over via deze snelkoppeling.


29 december 2020 update: viering 50 jaar Transgenders Amsterdam

Beste mensen, het is al even geleden dat we een update konden geven over de voorbereidingen van de viering 50 jaar Tansgenders Amsterdam. Het zit ons, net als zovelen, niet echt mee. De laatste plannen waren om uit te wijken naar 17 april 2021, maar naar onze mening nu, is zelfs dat te optimistisch gesteld. Ook kregen we in november het bericht van het Betty Asfalt Complex dat ze mogelijk eerder gaan beginnen met een grondige verbouwing, die in 2022 was gepland. In december kregen we de definitieve afzegging van het Betty Asfalt Complex binnen.

Kortom: we moeten uitwijken naar een andere locatie en naar een latere datum, om er meer zeker van te zijn dat alles door kan gaan zoals bedoeld. Hopelijk is dan iedereen, die dat wil, gevaccineerd. Zoals de plannen er nu voor staan, wijken we uit naar september 2021 en gaan we informeren bij het Polanen Theater. Maar niets is nog definitief. Zodra er meer bekend is, houden we jullie weer op de hoogte.

Rest ons verder om iedereen een heel goede jaarwisseling toe te wensen en vooral een goede gezondheid.

Werkgroep viering 50 jaar Transgenders Amsterdam


Zie hiervoor ook de link op de site van de vereniging genderdiversiteit
Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we we een crowdfunding opgestart, lees daar meer over via deze snelkoppeling.


12 juli 2020 update 50 jaar TransgendersAmsterdam

Zoals de verwachting al was, zijn we genoodzaakt om de viering van 50 jaar Transgenders Amsterdam uit te stellen naar een nieuwe datum. Helaas zal dit pas in 2021 de meeste kans van slagen hebben, gezien alle ontwikkelingen tot nu toe wat Covid-19 betreft.

In overleg met Het Betty Asfaltcomplex is de nieuwe datum vastgezet op 17 april 2021.

Dit duurt nog een flinke tijd, we zijn ons daar erg bewust van, maar echt: wat in het vat zit, verzuurt niet


31 mei 2020 Update 50 jaar Transgenders Amsterdam

Het blijft moeilijk om aan te geven of de viering 50 jaar Transgenders Amsterdam wel door kan gaan.

We gaan van persconferentie naar persconferentie, in de hoop dat er voor ons mogelijkheden komen om onze plannen te mogen uitvoeren. Helaas………ook nu is het nog steeds onduidelijk. Daarom hebben we besloten om tot eind juni te wachten om, samen met het Betty Asfalt Complex, een definitieve beslissing te nemen. Mocht het zo zijn dat de mogelijkheden er ook dan niet zijn, dan gaan we, in overleg met het BAC, uitstellen naar een andere datum, maar dan in 2021.

Natuurlijk komt van uitstel geen afstel, want 50 jaar Transgenders Amsterdam verdient een viering.

Begin juli horen jullie opnieuw van ons.

Werkgroep viering 50 jaar Transgenders Amsterdam.


13 mei 2020

Beste allemaal

Bij dezen willen we even wat van ons laten horen. Hopelijk zijn jullie gezond gebleven in deze periode.

Door alle ontwikkelingen rondom Covid-19 is alles, wat we van plan zijn betreffende het symposium, onzeker geworden. We zijn wel druk bezig geweest met alle voorbereidingen. Onze vergaderingen verlopen prima met behulp van video-vergaderen en de plannen krijgen steeds meer vorm. De subsidie van de gemeente Amsterdam is inmiddels toegezegd en alle sprekers, die we graag wilden, hebben zich bereid verklaard om te willen komen spreken. Inmiddels hebben we een programma samengesteld en we denken hiermee aan veel wensen te kunnen voldoen.

Maar dan nu, wat kunnen we, wat is de toekomst. Dat is tot nu toe onzeker, maar we blijven voorlopig de geplande datum van 12-09-2020 aanhouden. Het is niet mogelijk om te voorspellen wat het RIVM gaat adviseren. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn in contact met het Betty Asfalt Complex, de locatie waar het symposium gehouden wordt, wat hun adviezen zijn. Het kan, in het slechtste geval, uitgesteld moeten worden.

Mocht er duidelijkheid komen, positief of negatief, dan stellen we jullie direct op de hoogte van wat ons beleid in dezen zal zijn.

Werkgroep symposium 50 jaar Transgenders Amsterdam.


 

X

Right Click

No right click