50 jaar Transgenders Amsterdam

50 jaar Transgenders Amsterdam: Transgenders Amsterdam (voorheen T&T Amsterdam) heeft haar eerste ontmoetingsavond gehouden op 4 februari 1970 en is daarmee de eerste en oudste transgender ‘organisatie’ in Nederland.

We gaan natuurlijk stilstaan bij dit heugelijke feit. Samen met de Vereniging Genderdiversiteit is een jubileumcomité opgericht om dit feit te gaan vieren.
De geplande viering van 50 jaar Transgenders Amsterdam op 12 september 2020 gaat niet door.

In overleg met Het Betty Asfaltcomplex is de nieuwe datum vastgezet op 17 april 2021.
Zie hiervoor ook de link op de site van de vereniging genderdiversiteit
Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we we een crowdfunding opgestart, lees daar meer over via deze snelkoppeling.


12 juli 2020 update 50 jaar TransgendersAmsterdam

Zoals de verwachting al was, zijn we genoodzaakt om de viering van 50 jaar Transgenders Amsterdam uit te stellen naar een nieuwe datum. Helaas zal dit pas in 2021 de meeste kans van slagen hebben, gezien alle ontwikkelingen tot nu toe wat Covid-19 betreft.

In overleg met Het Betty Asfaltcomplex is de nieuwe datum vastgezet op 17 april 2021.

Dit duurt nog een flinke tijd, we zijn ons daar erg bewust van, maar echt: wat in het vat zit, verzuurt niet


31 mei 2020 Update 50 jaar Transgenders Amsterdam

Het blijft moeilijk om aan te geven of de viering 50 jaar Transgenders Amsterdam wel door kan gaan.

We gaan van persconferentie naar persconferentie, in de hoop dat er voor ons mogelijkheden komen om onze plannen te mogen uitvoeren. Helaas………ook nu is het nog steeds onduidelijk. Daarom hebben we besloten om tot eind juni te wachten om, samen met het Betty Asfalt Complex, een definitieve beslissing te nemen. Mocht het zo zijn dat de mogelijkheden er ook dan niet zijn, dan gaan we, in overleg met het BAC, uitstellen naar een andere datum, maar dan in 2021.

Natuurlijk komt van uitstel geen afstel, want 50 jaar Transgenders Amsterdam verdient een viering.

Begin juli horen jullie opnieuw van ons.

Werkgroep viering 50 jaar Transgenders Amsterdam.


13 mei 2020

Beste allemaal

Bij dezen willen we even wat van ons laten horen. Hopelijk zijn jullie gezond gebleven in deze periode.

Door alle ontwikkelingen rondom Covid-19 is alles, wat we van plan zijn betreffende het symposium, onzeker geworden. We zijn wel druk bezig geweest met alle voorbereidingen. Onze vergaderingen verlopen prima met behulp van video-vergaderen en de plannen krijgen steeds meer vorm. De subsidie van de gemeente Amsterdam is inmiddels toegezegd en alle sprekers, die we graag wilden, hebben zich bereid verklaard om te willen komen spreken. Inmiddels hebben we een programma samengesteld en we denken hiermee aan veel wensen te kunnen voldoen.

Maar dan nu, wat kunnen we, wat is de toekomst. Dat is tot nu toe onzeker, maar we blijven voorlopig de geplande datum van 12-09-2020 aanhouden. Het is niet mogelijk om te voorspellen wat het RIVM gaat adviseren. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn in contact met het Betty Asfalt Complex, de locatie waar het symposium gehouden wordt, wat hun adviezen zijn. Het kan, in het slechtste geval, uitgesteld moeten worden.

Mocht er duidelijkheid komen, positief of negatief, dan stellen we jullie direct op de hoogte van wat ons beleid in dezen zal zijn.

Werkgroep symposium 50 jaar Transgenders Amsterdam.


 

X

Right Click

No right click